Openbaar jenaplan

kids in classroom

De Zuiderkroon is een jenaplanschool die is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging. Hiermee borgen we de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van ons team. Als openbare school maken we deel uit van Stichting Robijn, een koepel met 10 verschillende scholen in de regio Nieuwegein en IJsselstein. Deze samenwerking maakt ons als organisatie sterker en veerkrachtiger. Voor onze leerlingen betekent dit dat ze elke dag de zekerheid hebben dat ze goed en eigentijds onderwijs krijgen.

Alle ruimte voor groei

De school is kleinschalig opgezet met volop ruimte voor groei. Vanuit de jenaplangedachte werken we met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken en samen leren. De samenstelling van die stamgroepen varieert per schooljaar en hangt af van het aantal leerlingen. De stamgroepen houden we zo klein mogelijk, zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht en persoonlijke groei.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.