Kwaliteitskenmerken jenaplanonderwijs

Kids-running-in-schoolyard-1500-x-1000

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren en te borgen, hanteren we zes uitgangspunten in ons onderwijs. We noemen dat onze kwaliteitskenmerken.

Ervaringsgericht

Leerlingen worden uitgedaagd zoveel mogelijk zelf te ontdekken en zelf met de leerstof aan de gang te gaan. De kinderen leren door te ervaren, waardoor ze zich betrokken voelen bij wat ze leren en ze gemotiveerd raken om te leren.

Ontwikkelingsgericht

Leerlingen worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen en hun competenties te ontwikkelen. De kinderen leren hoe ze kunnen leren. Ze gaan bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag of in groepjes op zoek naar informatie. In onze lessen zorgen we zoveel mogelijk voor situaties waarbij de kinderen zelf en op hun eigen wijze op zoek gaan naar oplossingen.

Coöperatief

‘Samen’ is heel belangrijk in het jenaplanonderwijs. De leerlingen werken samen, spelen samen, beslissen samen en zorgen voor elkaar. Zo leren zij samen problemen op te lossen en te evalueren en op verschillende manieren met elkaar te communiceren. Ook leerkrachten en ouders werken samen in onze school.

Wereld-oriënterend

De leerlingen op onze school werken vaak aan projecten, waarin ze zelf onderzoek doen en ontdekkend bezig zijn. Door deze projecten leren ze te luisteren naar elkaar, werken en spelen ze met verhalen, gaan ze vragen stellen en zoeken ze zelf antwoorden. Zo leren de kinderen de wereld steeds beter kennen en ontwikkelen ze een eigen mening.

Kritisch

Wij stimuleren de leerlingen om met een kritisch blik te kijken naar ontwikkelingen in de samenleving en cultuur, te beginnen in de eigen omgeving. Om kritisch te kijken naar zichzelf, naar anderen en naar de samenleving. Zo leren wij kinderen na te denken over problemen en oplossingen te zoeken.

Zin-zoekend

Door naar verhalen, gedichten, muziek en dergelijke te luisteren, stimuleren wij de leerlingen na te denken over het leven. Maar dat niet alleen. Ze zijn ook actief bezig met ‘het leven’, onder andere door zich in te zetten voor anderen en op zoek te gaan naar wat ze precies willen.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.