Bestuur

ROBIJN, schitterend openbaar onderwijs!

De Stichting ROBIJN (Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein)  is op 1 mei 2008 ontstaan door het samengaan van de bestuurscommissies in IJsselstein en Nieuwegein.

Onder de Stichting ROBIJN vallen alle openbare basisscholen in IJsselstein en Nieuwegein met 8 scholen op 13 locaties. Ongeveer 2400 leerlingen bezoeken deze scholen waar circa 225 personeelsleden iedere dag met veel plezier onderwijs verzorgen.

De openbare scholen in IJsselstein en Nieuwegein staan voor  kwalitatief en hoogwaardig onderwijs dat zich richt op een optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in ons openbaar onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal, met nadrukkelijke waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor verscheidenheid in de samenleving.

De scholen worden aangestuurd door directeuren, die samen met de schoolteams invulling geven aan boeiend onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de onderwijsbehoeftes van kinderen.

Wij willen dat kinderen slagen voor het leven en niet alleen voor de toets!

Het college van bestuur bestaat uit:
F.F.M. Teunissen

Meer informatie over het bestuur is te verkrijgen bij mw. M. Cornet: info@stichtingrobijn.nl

Bestuur:
Stichting Robijn
p/a Postbus 474
3430 AL Nieuwegein
telefoon: 030-6009168