Jenaplan De Zuiderkroon

1. Basisactiviteiten
2. De school als werk- en leefgemeenschap
3. Elk kind is bijzonder
4. Veelgestelde vragen

Kwaliteitskenmerken
Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, ouders en leraren (groepsleiding).
Naast de gewone vakken zoals lezen, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en dergelijke besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van onze leerlingen als mens. Daarvoor hebben we zes punten waaraan we aandacht besteden.Deze hebben we kwaliteitskenmerken genoemd:
- Ervaringsgericht
- Ontwikkelingsgericht
- Coöperatief
- Wereldoriënterend
- Kritisch
- Zinzoekend

Ervaringsgericht
Op onze school leren kinderen zoveel mogelijk door ervaring. Ze zitten dus niet alleen met hun neus in de boeken, maar gaan zoveel mogelijk zelf aan de slag met de lesstof. Zo voelen ze zich betrokken bij wat ze leren. Ze raken enthousiast en gemotiveerd.

Ontwikkelingsgericht
Om je te kunnen ontwikkelen moet je je grenzen verleggen. Daarom leren onze leerlingen hoe ze moeten leren. Zij gaan bijvoorbeeld zelf of in groepjes op zoek naar informatie. In onze lessen zorgen we zoveel mogelijk voor situaties waarbij de kinderen zelfstandig op zoek kunnen gaan naar oplossingen.

Coöperatief
‘Samen’ is heel belangrijk in het Jenaplanonderwijs. Onze leerlingen werken samen, spelen samen, beslissen samen en zorgen voor elkaar. Zo leren zij samen problemen op te lossen en te evalueren en op verschillende manieren met elkaar te communiceren. Ook leerkrachten en ouders werken samen in onze school.

Wereldoriënterend
Onze leerlingen werken vaak aan projecten, waarin ze zelf onderzoekjes doen en ontdekkend bezig zijn. Door deze projecten leren ze te luisteren naar elkaar,
werken en spelen ze met verhalen, gaan ze vragen stellen en zoeken ze zelf antwoorden. Zo leert het kind de wereld steeds beter kennen en ontwikkelt het een eigen mening.

Kritisch
Wij stimuleren de kinderen om kritisch te denken. Kritisch naar zichzelf, naar anderen, naar de samenleving. Zo werken wij aan een menselijke, ecologische en duurzame samenleving.

Zinzoekend
Door het luisteren naar verhalen, gedichten, muziek en dergelijke stimuleren wij de leerlingen na te denken over het leven. Maar dat niet alleen. Bezig zijn met ‘het leven’ doen ze ook actief, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor anderen en op zoek te gaan naar wat ze precies willen.