Ouderhulp

Ook onze school kan niet zonder de directe hulp van ouders. Vandaar dat we ieder schooljaar een dringend beroep doen op alle ouders om ons te helpen. De hulp komt niet alleen het team, maar natuurlijk vooral de kinderen ten goede. De hulp kan zowel in de lessituatie zijn (bv. lezen) als in andere situaties (bijv. schoolkrant, sportdag, meehelpen organiseren van verschillende feesten).
U kunt ook helpen door zitting te nemen in de ouderraad.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een formulier waarop ze voor ouderhulp kunnen inschrijven. Bij het overgrote deel van de activiteiten is specifieke kennis of vaardigheid niet noodzakelijk. Waar mogelijk is al een tijdstip aangegeven waarop de activiteit zal plaats vinden.
Heeft u zich nog niet ingeschreven en heeft u wel belangstelling, dan kunt u het formulier ouderparticipatie 2016-2017 downloaden, uitprinten, invullen en inleveren (of opsturen naar school).