Medezegenschapsraad (MR)

In de schoolgids kunt u een en ander over de medezeggenschapsraad lezen. Er zitten zowel ouders als leerkrachten in de MR.

MR-leden namens de ouders voor onze Jenaplanlocatie zijn:

Mark Abcouwer
(vader van Noa en Jade)

Maurice Boer
(vader van Naomi en Quinten)

Namens het team zitten Marianne Schippers en Sandra Gillieron in de MR.