Leerlingenvereniging

De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders en organiseert allerlei leuke en nuttige activiteiten voor de kinderen, zoals de festiviteiten bij het  Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, carnaval, Pasen, de musical, etc.

Natuurlijk kan de Leerlingenvereniging dit niet alleen en heeft zij de hulp van ouders nodig. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier: de ouderparticipatielijst. Hierop staan de activiteiten van de Leerlingenvereniging vermeld en kunt u aangeven of en  waar u de school en de vereniging wilt ondersteunen.

Momenteel bestaat het bestuur van de Leerlingenvereniging uit 5 ouders. De huidige samenstelling is:

Maaike van Meenen: tel.: 0618485198
(moeder van Jop uit groep 8)

Paul Rump: tel.: 0624432410
(vader van Tycho uit groep 7 en Lucy uit groep 5)

Agnes Douenburg : tel.:  0306018939
(moeder van Noa uit groep 6 en Jade uit groep 4)

Tirza Michielsen
(moeder van Kyra uit groep 5)

Louise van den Heuvel
(moeder van Joy en Joelle uit groep 5)

Wilt u helpen? Dan kunt u altijd bij een van de bestuursleden of bij Bé Scholtmeijer terecht. In de algemene ouderavond kan de samenstelling van het bestuur van de Leerlingenvereniging veranderen. Namens het team wonen Marlies Knoop en Bé Scholtmeijer de vergaderingen bij.

Alle genoemde activiteiten worden niet alleen door de Leerlingenvereniging georganiseerd, maar ook betaald, omdat het schoolbudget hiervoor niet toereikend is. Daarnaast wordt met enige regelmaat door de Leerlingenvereniging geïnvesteerd in materialen voor de gangen of lokalen van de school.

Om dit de bekostigen vraagt de Leerlingenvereniging een bijdrage van € 30,00 per kind. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar wij willen u er graag op attenderen dat de festiviteiten alleen door kunnen gaan bij voldoende financiële middelen. Wij vragen u om het bedrag voor 1 november 2016 over te maken op het IBAN nummer van de Leerlingenvereniging: NL60INGB0007017278 t. n.v. de Leerlingenvereniging De Zuiderkroon te Nieuwegein.

Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de betreffende leerkracht(en).