Continurooster

Wij werken met een vijf-gelijke-dagen continurooster.

  • Dit rooster sluit aan bij ons Jenaplanprincipe. We eten met elkaar in de stamgroep. Zo helpen en leren we van elkaar en creëren we een prima sociale sfeer. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen onder leiding van een leerkracht.
  • Als enige jenaplanschool in Nieuwegein geven we ouders uit andere wijken de  mogelijkheid om voor onze school te kiezen. Het is het dan ook wenselijk dat ze hun kind(eren) niet twee per dag hoeven te halen en brengen.
  • We willen graag aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Andere voordelen zijn:

  • Kinderen hoeven in plaats van vier keer maar twee keer door het drukke verkeer, het is dus veiliger.
  • Het is rustiger voor de kinderen, geen race tegen de klok.
  • Het ritme van kinderen wordt minder onderbroken.
  • Er is een minder lange pauze in de relatie tussen leerkracht en leerlingen. Je hoeft niet na de middag opnieuw te beginnen.

Er is geen verschil meer tussen kinderen die wel of niet overblijven. Iedereen blijft op school. Omdat iedereen overblijft worden sociale vaardigheden ook beter geleerd