Team en groepen


TEAMLEDEN
Dit schooljaar werken de volgende teamleden bij ons op school:

Directeur: Martijn Bakker, telefoon 030 6065502
Groepsleidsters: Marlies Knoop, Marianne Schippers,Judith Stek, Judith Smits en Sandra Gilliéron.
Onderwijsassistente: Cathy Geveke
Intern begeleidster: Sandra Gilliéron

GROEPSINDELING
De groepsindeling voor het schooljaar 2016-2017 is als volgt:
Onderbouw (groep 1-2): Marlies Knoop (en Marianne) Schippers
Middenbouw (groep 3-4-5): Marianne Schippers (Judith Stek) en Cathy Geveke
Bovenbouw (groep 6-7-8): Judith Smits
Bovenbouw (groep 6-7-8): Sandra Gilliéron en Marlies Knoop