Welkom bij De Zuiderkroon

Ieder kind is uniek en daar houden we op De Zuiderkroon nadrukkelijk rekening mee. In het gehele leerproces staat het kind centraal en de lesprogramma’s worden daarom aan de behoeften van het kind aangepast. Daarom werkt iedereen in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en krijgt niet iedereen hetzelfde werk of dezelfde uitleg.

De kinderen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook waar het gaat om inzet, samenwerken, anderen helpen en organiseren. Om dit te bereiken zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in stamgroepen. Voordeel hiervan is dat kinderen achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep zijn. Bovendien leren ze door hun veranderende positie hun eigen mogelijkheden kennen en leveren ze verschillende bijdragen aan de groep.

Kinderen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep. Zo leren de jonge kinderen steeds weer van de ouderen in de groep wat de gedragsregels en gewoonten binnen de groep zijn. Kinderen leren van elkaar. Zij zien dat anderen meer kunnen en worden gestimuleerd en geholpen hun eigen niveau te verhogen.

Continurooster met vijf gelijke dagen
Op De Zuiderkroon gaan de kinderen iedere dag van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school. Ze lunchen dus samen op school en dat sluit mooi aan bij ons jenaplan-gedachtengoed, omdat de lunch daardoor meteen een oefening in sociaal gedrag is.
Meer over het continurooster»